Výše členských příspěvků

Výše členského příspěvku je 500 Kč ročně.

Úhradu lze provést ve prospěch účtu 1716008424/0600. Konstantní symbol: 0308,  variabilní symbol: Vaše členské číslo a do popisu, prosíme,  uveďte bezpodmínečně i Vaše jméno.

Kontakt na účetní ČSDOS:
Ing. Jana Velíšková
E-mail: veliskova@centrum.cz
Tel.: 731 644 444