Jak se stát členem

Čl. IV

Členství

Řádným členem společnosti se může stát odborný oční lékař nebo pracovník, který se zabývá léčebně preventivní péčí o pacienty, pedagogickou činností, speciálními optickými pomůckami a výzkumem v oblasti strabologie, dětské oftalmologie a příbuzných oborů. Může to být i důchodce, který se přihlásí ke členství ve společnosti a je přijat za člena plenárním shromážděním. O členství se žádá vyplněním přihlášky prostřednictvím výboru společnosti.

Čestným členem společnosti se může stát občan České republiky i cizí státní příslušník, který má zásluhy na rozvoji oboru dětské oftalmologie a strabologie. Čestné členství uděluje výbor společnosti

Základní povinností člena je platit členský příspěvek, jehož výši navrhuje výbor společnosti a schvaluje plenární shromáždění.

Členství ve společnosti zaniká a) písemným prohlášením o vystoupení, b)zrušením členství pro neplacení členských příspěvků po dobu jednoho roku (ač byl k jejich zaplacení člen vyzván), c) úmrtím člena. O zrušení členství v bodu b) rozhoduje výbor společnosti